Asfalt

Vet du hvordan du bestiller asfaltering?

Vet du hvordan du bestiller asfaltering?

Vet du hvordan du bestiller asfaltering?

Det er noen helt enkle ting du skal tenke på når du enten vet at du skal bestille asfaltering eller vurderer å bestille asfaltering. Når man skal bestille asfalt til gårdsplassen eller innkjørselen sin er det nemlig noen ting som man må vite på forhånd. Det er ikke alle grunner som kan asfalteres nemlig.

Tenk over om undergrunnen egner seg til asfalt. Tåler undergrunnen din asfalt? En av de tingene som er viktige når det kommer til å legge asfalt er at man trenger minimum 20 cm stabilt underlag av grus eller pukk man kan legge asfalt på. 

Det gjelder uansett om det skal brukes til gang-trafikk eller bil-trafikk. Hvis det ikke er et godt underlag kan det kreve at man bytter ut underlaget. Hvis man ikke gjør det og legger asfalt likevel kan ikke entreprenøren som har lagt asfalten holdes ansvarlig. Det ligger på den som har valgt asfaltering som gikk imot anbefalingene.

Hva og hvor mye skal asfalteres?

Når man skal asfaltere er det andre man skal tenke på hvor stort område eller arealet man skal asfaltere er. Her er det bra å være så tydelig som overhodet mulig sånn at det ikke oppstår uklarheter mellom deg og entreprenøren som skal legge asfalten. 

En smart ting å gjør er for eksempel å måle opp arealet med en skisse som entreprenøren får og bruker som mal. Når man tegner opp denne skissen er det fint å bruke for eksempel portstolper, trapper, kantstein eller andre ting som entreprenøren kan peile etter sånn at man er helt sikker på at asfalten blir lagt riktig. 

Hvis du er i tvil om hva som er mulig er det alltid veldig smart å snakke med fagpersoner. de kan hjelpe deg med å finne ut at hva behovet er eller å finne ut av om grunnen egner seg til asfalt.